Psykoanalyyttisesta psykoterapiasta

Psykoanalyyttisessa (toiselta nimeltään psykodynaamisessa) psykoterapiassa terapeutti ja potilas tapaavat säännöllisesti 1-3 kertaa viikossa, joko sovitun ajan (lyhytterapia) tai toistaiseksi (pitkät terapiat). Keskustelussa nousevat erityisesti esille tunteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvät näkökohdat, joita peilataan potilaan aiempia kokemuksia vasten.

Useimmiten psykoterapiaa tarvitaan melko pitkään, jotta hoitotulos jäisi pysyväksi. Myös terapian tiiviys parantaa useimmiten hoitotulosta. Tavoitteena on hoidon aikana käynnistää kypsymisprosessi, jonka seurauksena potilaan kyky hallita omaa elämäänsä ja yleensä myös onnellisuus lisääntyy. Tällaisen sisäisen prosessin käynnistyminen vaatii vankan luottamuksen kehittymistä hoitosuhteessa ja on siten aikaa vievää. Terapiatunnin pituus vaihtelee terapeuteilla, 45 minuuttia on tavallinen kesto. On melko tavallista, että terapiahoito kestää useita vuosia. Omissa hoitokontakteissani keskityn tiiviiseen terapiaan kolme kertaa viikossa.

Psykodynaaminen psykoterapeuttinen prosessi perustuu siihen, että potilas tavoittelee keskustelussa vapaata ajatuksen kulkua ja rehellisyyttä itseä ja terapeuttia kohtaan. Vuorovaikutuksessa tavoitellaan potilaan omien tunteiden tunnistamista ja niiden merkityksen ymmärtämistä. Omien kokemusten ja tunteiden syvällinen työstäminen on yksi psykoterapian peruspiirteitä. Itsetuntemuksen lisääntyminen, omien tunteiden ja motivaatioiden ymmärtäminen auttaa yksilöä elämänhallinnassa ja itseä auttavien elämänvalintojen tekemisessä.

Silloin kun aikuinen pohtii psykoterapian aloittamista ja haluaa tavata terapeutin, sovitaan yleensä 2-3 arviointikeskustelusta ennen mahdollista psykoterapiasopimuksen tekemistä. Sopimuksen tekemisen yhteydessä sovitaan terapian luonteesta; lyhyt vai pitkä terapia, tiiviys. Peruutuskäytännöt toimipisteen yleisen toimintatavan mukaisesti. Tukea terapiakäynneille voi anoa KELA:n kuntoutuksena tilanteessa, jossa oireilu uhkaa työ- tai opiskelukykyä, sekä psyykkisen sairausjakson kuntoutusvaiheessa. SV-korvausjärjestelmän puitteissa voi saada pienemmän tuen 400 ensimmäiselle käynnille lääkäriterapeutin vastaanotolla ilman erillistä anomusmenettelyä.