Sammanfattning

Jag är psykoanalytisk psykoterapeut med läkarutbildning. I psykoanalytisk terapi gäller det att träffa terapeuten regelbundet för att fundera på sina problem, särskilt gällande sina känslor, relationer och livsval. I den psykoterapeutiska processen gäller det att försöka aktivera utvecklingsprocessen så att man senare kan bättre handskas med sitt eget liv. Man kan ansöka stöd för psykoterapi från Kela när psykiska problem hotar arbets- eller studieförmågan.

 

Kontaktuppgifter

Heli Paatero

gsm: 050 5443278 helst med meddelande

epost: heli.paatero@plusterveys.fi